מנהל
אבי מוליאן
טל:523513992
פקס:523513992

כל הפעילות במקום אחד, לכל הגילאים... 

פעילות המחלקה