מדריך כושר
אצן רצן
טל:04-69696969
פקס:
פעילות המחלקה